Marketing

Richt de organisatie zich op de juiste doelgroep? Wordt de juiste marketingstrategie voor product of dienst ingezet? Benadert de organisatie de markt op de juiste manier? Vragen die worden gesteld en waar MyMarCom organisaties mee kan helpen om deze te beantwoorden.

 • Strategie
 • Positionering
 • Campagnes
 • Advies & projectmanagement

Strategie

Hoe bepaalt een organisatie wat een succesvolle strategie is? Heeft de organisatie de juiste marketingstrategie voor het product of dienst? Wordt de markt door de organisatie op de juiste manier benaderd? Door de markt te segmenteren en doelgroep(en) te bepalen, is de kans op succes vele malen groter. Hiervoor is het noodzakelijk om keuzes te maken. MyMarCom helpt organisatie hiermee ondersteunt met goed onderbouwde analyses. ....

Het liefst verkopen organisaties aan iedereen. Echter, is dit een succesvolle strategie? Door de markt te segmenteren en een doelgroep te bepalen is de kans op succes vele malen groter en wordt de doelgroep bereikt die interessant is voor product of dienst. Hiervoor is het noodzakelijk om keuzes te maken op basis van de huidige markt, marktpositie, doelgroepen en concurrenten.

SWOT-analyse

Om te bepalen welke strategie moet worden toegepast, wordt een SWOT-analyse gemaakt (sterkten-zwakten analyse). Via een SWOT-analyse wordt de huidige positie in kaart gebracht en helpt het om inzicht te krijgen in de sterke (Strengths) en zwakke (Weaknesses) punten van de organisatie en laat het marktkansen (Opportunities) zien, maar ook bedreigingen (Threats) voor de organisatie. MyMarCom helpt organisaties met:

 • Marktonderzoek (huidige markt en marktpositie);
 • SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats);
 • Doelgroep analyse;
 • Concurrentieanalyse.

......LEES VERDER

Positionering

Sluit de strategie nog aan bij de markt en past het bij de kerncompetenties van de organisatie? MyMarCom brengt de huidige positie in kaart en adviseert over vervolgstappen met marketing- en communicatieadvies en bijbehorende implementatieplan. ....

Na een analyse van de bestaande strategie adviseert MyMarCom over de te volgen koers. Indien gewenst wordt in samenspraak met de opdrachtgever het implementatieproces door MyMarCom uit handen worden genomen. Door verschillende macro- en microverschijnselen kan een organisatie zijn core-business uit het oog verliezen. Door de huidige positie tegen het licht te houden wordt via een combinatie van marketinginstrumenten de strategie verder bepaald. Op basis daarvan worden de marketingactiviteiten voor de toekomst bepaald.

Positioneringsadvies bestaat uit:

 • Analyse huidige positie;
 • Doelstellingen definiëren;
 • Doelgroep beschrijven;
 • Markt in kaart brengen;
 • Concurrentie nader onderzoeken;
 • Marketingcommunicatie advies;
 • Implementatieplan

......LEES VERDER

Campagnes

Wat wil de organisatie bereiken? En hoe gaan deze doelen gerealiseerd worden? Een duidelijk formulering van de gestelde doelen met de focus op het bepalen van de juiste middelen geeft daar richting aan. MyMarCom helpt bij het creëren van een unieke propositie, herkenbaarheid en de juiste marketinginstrumenten. ....

Op basis van de gestelde doelen wordt in samenspraak met de opdrachtgever een unieke propositie voor de organisatie opgesteld. Deze propositie zorgt voor herkenbaarheid en een heldere boodschap. Daarbij worden vooraf meetbare marketingdoelstellingen geformuleerd. De doelstellingen worden vervolgens omgezet naar een mediacampagne. Door gebruik te maken van de juiste marketinginstrumenten wordt een duidelijke boodschap verspreid waar de organisatie voor staat.

......LEES VERDER

Advies & projectmanagement

MyMarCom voor het begeleiden en adviseren binnen het hele marketingcommunicatieproject. Door inzet van een strak projectmanagement traject worden alle fases effectief ingezet en bijgestuurd voor het behalen van commercieel succes. ....

Een effectief marketingcommunicatieplan vraagt om een structurele aanpak en kan door goed projectmanagement veel geld opleveren. Tijdens het creatieve proces kunnen de aspecten 'tijd' en 'geld' minder aandacht krijgen dan deze verdienen en worden deze aspecten onbeheersbaar. Vanuit jarenlange ervaring adviseert MyMarCom over de beste aanpak en stuurt bij waar nodig voor het behalen van commercieel succes.

Binnen een marketingcommunicatiestrategie is bij de uitvoering van de fases een veelgehoord punt het missen van de laatste fase: meten en evaluatie. Hebben de geïnvesteerde tijd, energie en geld het gewenste resultaat opgeleverd? Na afronding van het project vindt altijd een evaluatiegesprek plaats waar resultaten worden gemeten. Zaken die tijdens de evaluatie naar voren komen dragen bij aan een verbetering van nieuwe projecten.

......LEES VERDER

Projectmanagement