Communicatie

Communicatie

Komt de boodschap goed over bij de doelgroep? Weet de doelgroep waar de organisatie voor staat? MyMarCom adviseert en helpt organisaties bij het realiseren van de doelstellingen op het gebied van marketing, communicatie en projectmanagement.

 • Corporate Identity
 • Communicatie: intern en extern
 • Communicatieplan
 • Huisstijl en logo

Corporate Identity

Inzicht in de identiteit van de organisatie geeft richting aan de keuzes die worden gemaakt op het gebied van interne en externe communicatie. Met een duidelijk en heldere identiteit laat de organisatie de juiste indruk achter bij de doelgroep. MyMarCom helpt organisaties met het formuleren van de corporate identity. . ....

Organisaties proberen hun boodschappen keer op keer op een ludieke en/of creatieve manier onder de aandacht te brengen als onderdeel van de eigen identiteit. Door meer inzicht in de identiteit van de organisatie te hebben, krijgt men antwoorden op de volgende vragen:

 • Wie zijn wij?
 • Wat willen wij?
 • Welke kant willen wij op?

......LEES VERDER

Communicatie: intern en extern

De kracht van interne en externe communicatie ligt in elkaars verlengde. Zonder een goede interne communicatie, kan ook de campagne naar buiten niet het gewenste resultaat opleveren. MyMarCom zorgt voor zowel een goede interne briefing als een duidelijke externe boodschap naar buiten toe. ....

Organisaties leggen vaak focus op de communicatie naar buiten. Echter, interne communicatie is minstens zo belangrijk als externe communicatie. Wat als de medewerkers en collega's niet op de hoogte zijn van de commerciële projecten binnen een organisatie? Hoe brengt men deze dan goed onder de aandacht bij de doelgroep? Nieuwe acties, advertentiecampagnes, producten of diensten; allemaal onderdelen die kunnen leven onder de doelgroep waar de interne medewerkers een antwoord op hebben.

In het meest ongunstige geval zorgt negatieve energie en onwetendheid ervoor dat de campagne niet het gewenste resultaat heeft. MyMarCom zorgt vóór de start van een project en/of campagne voor een goede interne briefing. Bij externe communicatie is een heldere boodschap belangrijk. In één oogopslag ziet de doelgroep waar de boodschap over gaat, wat het type organisatie is en de aankoopwijze van een product of dienst.

......LEES VERDER

Communicatieplan

Een communicatieplan geeft richting in het bepalen van de juiste communicatiemiddelen en de samenhang van deze middelen. MyMarCom helpt bij het vertalen van de strategie naar concrete plannen, maar ook bepalen, maken en uitrollen van communicatiedoelstellingen. De middelen en actiepunten komen samen in een communicatieplan. ....

Zonder communicatieplan worden middelen zoals advertenties, drukwerk en social media afzonderlijk van elkaar ingezet. Een eenduidige en krachtige uitstraling ontbreekt dan. Vragen die u helpen om de richting te bepalen zijn:

 • Welke richting wil de organisatie op?
 • Wat wil de organisatie uitstralen richting de doelgroep?
 • Wat is het doel van de organisatie?
 • Hoe bereiken men deze doelen?

Antwoorden op deze vragen geven inzicht in het bepalen van wensen en doelstellingen. Aan de hand van wensen worden doelstellingen bepaald om de gekozen strategie te vertalen naar concrete plannen. De communicatiemiddelen en acties komen samen in een communicatieplan.

......LEES VERDER

Huisstijl en logo

Op basis van de corporate identity van de organisatie wordt de huisstijl bepaald. Een huisstijl die past bij wat de organisatie wil uitstralen. Het is een verlengde van de missie en visie van de organisatie. MyMarCom adviseert organisaties over een geschikte stijl, beeld- en vormmateriaal en het logo. ....

Inzicht hebben in de identiteit van de organisatie. Weten wat naar buiten toe wordt uitgedragen en wie de doelgroep is. De missie van de organisatie ligt ten grondslag aan de keuzes die worden gemaakt en die bekend zijn bij medewerkers. Hoe geef je deze identiteit vorm?

Door de huisstijl wordt de corporate identity van de organisatie visueel gemaakt. Daarnaast zorgt de huisstijl voor herkenbaarheid bij de doelgroep en draagt het uit waar de organisatie voor staat. MyMarCom helpt bij het ontwikkelen van een huisstijl en logo die bij de organisatie past.

......LEES VERDER

communicatieplan